Πολιτικό άσυλο

Το πολιτικό άσυλο είναι μια μορφή προστασίας που παρέχει στο έδαφός της μια χώρα, σε ένα άτομο που διώκεται ή επικαλείται βάσιμο ενδεχόμενο δίωξης έξω από αυτήν, όπως για παράδειγμα στην αλλοδαπή πατρίδα του.[1] Η δίωξη από την οποία μπορεί να προστατεύεται με πολιτικό άσυλο κάποιος μπορεί να έχει ως αιτία τη φυλή του, την εθνικότητά του, τη θρησκεία του, τις πολιτικές του απόψεις ή τη συμμετοχή του σε μια ιδιαίτερη κοινωνική ομάδα ή κοινωνικές δραστηριότητες. Το πολιτικό άσυλο παρέχεται υπό τη Σύμβαση της Γενεύης του 1951 στα σημεία που αυτή αφορά το «Καθεστώς των Προσφύγων».[1]

Ιστορία

Στα αρχαία χρόνια το άσυλο ως στην Ελλάδα προέκυπτε ως καταφύγιο θρησκευτικού χαρακτήρα, κάποιος δηλαδή μπορούσε να ζητήσει προστασία μέσα σε ναούς. Αντίστοιχα, στον Μεσαίωνα το καταφύγιο ήταν μια εκκλησία[2].

άλλες γλώσσες