Πίνακας αληθείας

Ο πίνακας αλήθειας είναι ένας "λογικός" πίνακας που χρησιμοποιείται ευρέως στην επιστήμη της πληροφορικής και των μαθηματικών (Προτασιακός λογισμός) καθώς και στην παρουσίαση του εξαγόμενου στις λογικές πύλες. Χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό των λογικών πράξεων όπως: AND, OR, NOT, NOR, XOR. Σχεδιαστικά ο πίνακας αληθείας αποτελείται από στήλες που περιέχουν όλες τις μεταβλητές και το αποτέλεσμα ενώ οι γραμμές του περιέχουν όλους τους δυνατούς συνδυασμούς των τιμών των μεταβλητών.

άλλες γλώσσες