Ξανθοφύκη

Ξανθοφύκη
Botrydium granulatum
Botrydium granulatum
Συστηματική ταξινόμηση
Επικράτεια:Ευκαρυώτες
Συνομοταξία:Ετεροκοντόφυτα
Ομοταξία:Xanthophyceae
Allorge, 1930,[1] emend. Fritsch, 1935[2]
Συνώνυμα
  • Heterokontae Luther, 1899[3]
  • Heterochloridia Pascher, 1912
  • Tribophyceae (Τριβοφύκη) Hibberd, 1981[4]
  • Heteromonadida Leedale, 1983[5]
  • Xanthophyta (Ξανθόφυτα) Hibberd, 1990[6]

Τα ξανθοφύκη (Xanthophyceae) αποτελούν κλάση φυκών της ομάδας των Ετεροκοντοφύτων (Σταχυομαστιγωτά). Είναι επίσης γνωστά με πλήθος διαφορετικών ονομασιών, όπως ξανθόφυτα (xanthophytes), τριβοφύκη (Tribophyceae) ή, άτυπα, κιτρινοπράσινα φύκη (Αγγλικά: yellow-green algae).

άλλες γλώσσες