Κοιλιοπλαστική

Κοιλιοπλαστική
Ταξινόμηση και εξωτερικές πηγές

Αφαίρεση λίπους κατά την διαδικασία κοιλιοπλαστικής
MedlinePlus 002978

Η κοιλιοπλαστική είναι μια χειρουργική επέμβαση κατά  την οποία αφαιρείται η περίσσια δέρματος ή και η συσσώρευση λίπους από όλη την περιοχή της κοιλιάς, με τομές και με επαναπροσδιορισμό του ομφαλού στη νέα του φυσική θέση.

άλλες γλώσσες
العربية: شد البطن
čeština: Abdominoplastika
español: Abdominoplastia
português: Abdominoplastia
svenska: Bukplastik
українська: Абдомінопластика