Κατάλογος κομήτων του Αινώ

Οι Κόμητες του Αινώ ήταν οι κυβερνήτες της κομητείας του Αινώ, μιας ιστορικής περιοχής των Κάτω Χωρών στα σύνορα ανάμεσα στη Γαλλία και στο Βέλγιο. Το μεγαλύτερο τμήμα της κομητείας ανήκει σήμερα στη Βελγική Φλάνδρα, ενώ ένα μικρότερο τμήμα στα νότια ανήκει στη Γαλλία.

Οίκος του Ρέγκιναρ

Όνομα Εικόνα Γέννηση Σύζυγοι, τέκνα Θάνατος
Ρέγκιναρ Α΄
(Regnier Ier de Hainaut)
880 - 896
850
Γιος του Γιλβέρτου κόμη του Μάασγκαου και της Ελισάβετ του Σαιν-Πολ
Ερσέντη της Γαλλίας
Τέσσερις γιοι και μια κόρη
915
65 ετών
Σιγκάρντ
(Sigard de Hainaut)
896 - 920
Ρέγκιναρ Β΄
(Regnier II de Hainaut)
920 - 932
890
γιος του Ρέγκιναρ της Λωρραίνης και της Ερσέντης της Γαλλίας.
Δυο γιοι και μια κόρη 932
42 ετών
Ρέγκιναρ Γ΄
(Regnier III de Hainaut)
932 - 958
920
γιος του Ρέγκιναρ Β΄
Αδέλα
δυο γιοι
973
53 ετών
Γοδεφρείδος Α΄
(Godefroid de Basse-Lotharingie)
958 - 964
Γιος του Γοδεφρείδου, παλατινού κόμη της Λοθαραγγίας και της Ερμεντρούδης 965
επιδημία


Η κομητεία του Αινώ διανεμήθη στην συνέχεια στην κομητεία του Μονς και στην κομητεία του Βαλανσιέν.