Ισπανικά κέρματα ευρώ

To ευρώ (EUR ή ) είναι το κοινό νόμισμα 17 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία αποτελούν την Ευρωζώνη, μεταξύ των οποίων είναι και η Ισπανία. Τα κέρματα έχουν μια κοινή όψη και για τις 17 χώρες και μια εθνική όψη που περιλαμβάνει ένα σχέδιο επιλεγμένο από το κράτος-μέλος για λογαριασμό του οποίου γίνεται η κοπή.

Τα ισπανικά κέρματα ευρώ χαρακτηρίζονται από τρία διαφορετικά σχέδια, ένα για κάθε μία από τις τρεις σειρές κερμάτων. Η μικρότερη σειρά που περιλαμβάνει τα κέρματα των 1, 2 και 5 λεπτών σχεδιάστηκε από τον Garcilaso Rollán, η μεσαία σειρά των 10, 20 και 50 λεπτών σχεδιάστηκε από τον Begoña Castellanos και τα δύο μεγαλύτερα νομίσματα, που ανήκουν στην ανώτερη σειρά, αναπαριστούν το πορτραίτο του Βασιλιά Χουάν Κάρλος Α΄ της Ισπανίας και δημιουργήθηκαν από τον Luis José Diaz. Όλα τα σχέδια φέρουν τα 12 αστέρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το έτος κοπής.

άλλες γλώσσες