Ημιανοικτό άνοιγμα

Ημιανοικτό άνοιγμα
αβγδεζηθ
8
Chessboard480.svg
α8 μαύρος πύργος
β8 μαύρος ίππος
γ8 μαύρος αξιωματικός
δ8 μαύρη βασίλισσα
ε8 μαύρος βασιλιάς
ζ8 μαύρος αξιωματικός
η8 μαύρος ίππος
θ8 μαύρος πύργος
α7 μαύρο πιόνι
β7 μαύρο πιόνι
γ7 μαύρο πιόνι
δ7 μαύρο πιόνι
ε7 μαύρο πιόνι
ζ7 μαύρο πιόνι
η7 μαύρο πιόνι
θ7 μαύρο πιόνι
α6
β6
γ6
δ6
ε6 τόξο κάτω
ζ6
η6
θ6
α5 τόξο κάτω
β5 τόξο κάτω
γ5 τόξο κάτω
δ5 τόξο κάτω
ε5
ζ5 τόξο κάτω
η5 τόξο κάτω
θ5 τόξο κάτω
α4
β4
γ4
δ4
ε4 λευκό πιόνι
ζ4
η4
θ4
α3
β3
γ3
δ3
ε3
ζ3
η3
θ3
α2 λευκό πιόνι
β2 λευκό πιόνι
γ2 λευκό πιόνι
δ2 λευκό πιόνι
ε2
ζ2 λευκό πιόνι
η2 λευκό πιόνι
θ2 λευκό πιόνι
α1 λευκός πύργος
β1 λευκός ίππος
γ1 λευκός αξιωματικός
δ1 λευκή βασίλισσα
ε1 λευκός βασιλιάς
ζ1 λευκός αξιωματικός
η1 λευκός ίππος
θ1 λευκός πύργος
8
77
66
55
44
33
22
11
αβγδεζηθ
Κινήσεις1.ε4 ... (εκτός 1...ε5)
ECOB00–B99, C00–C19
ΓονέαςΠαρτίδα πιονιού του βασιλιά
ΣυνώνυμαΗμιανοικτή παρτίδα

Ημιανοικτό άνοιγμαημιανοικτή παρτίδα) είναι το σκακιστικό άνοιγμα στο οποίο τα λευκό παίζουν 1.ε4 και τα μαύρα δεν απαντούν συμμετρικά με 1...ε5, όπως στο ανοικτό άνοιγμα, αλλά με οποιαδήποτε άλλη κίνηση.

Πίνακας περιεχομένων

άλλες γλώσσες