Δυναστεία των Ισαύρων

Η Δυναστεία των Ισαύρων ή Συριακή δυναστεία κυβέρνησε τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία για 85 χρόνια (717-802). Ιδρυτής και γενάρχης της ήταν ο αυτοκράτορας Λέων Γ'.

Αυτοκράτορες που ανήκαν σε αυτή τη δυναστεία ήταν οι:

Γενεαλογία

Ο αυτοκράτορας Λέων Γ' (γεν. περί το 675, πέθ. 741) νυμφεύτηκε τη Μαρία με την οποία απέκτησε δύο παιδιά, τον Κωνσταντίνο Ε' και την Άννα.

 • α1. Ο αυτοκράτορας Κωνσταντίνος Ε' (γεν. 718, πέθ. 775) παντρεύτηκε την πριγκίπισσα Σισάκ των Χαζάρων Τούρκων, η οποία βαπτίσθηκε Ειρήνη (πέθ. 750). Σε 2ο γάμο νυμφεύτηκε την Ευδοκία. Από τον 1ο γάμο απέκτησε δύο γιούς, τον Λέοντα Δ' τον επονομαζόμενο Χάζαρο. Από το 2ο γάμο, απέκτησε τους Χριστόφορο, Νικηφόρο, ένα ακόμη γιο και μια κόρη αγνώστων ονομάτων.
  • β1. Ο Λέων Δ' (γεν. 749, πεθ. 780) παντρεύτηκε την Ειρήνη την Αθηναία (γεν. περί το 755, πεθ. 803). Από το γάμο αυτό ο Λέων Δ' απέκτησε ένα γιό, τον Κωνσταντίνο ΣΤ'.
   • γ1. Ο αυτοκράτορας Κωνσταντίνος ΣΤ' (γεν. 771, πεθ. 820/829) νυμφεύτηκε (788) σε 1ο γάμο τη Μαρία από την Παφλαγονία, την οποία χώρισε το 795 για να νυμφευτεί τη Θεοδότη. Από τον 1ο γάμο του απέκτησε δύο κόρες, την Ευφροσύνη και μία αγνώστου ονόματος. Από το 2ο γάμο του απέκτησε τον Λέοντα (γενν. 796, πέθ. 797).
  • β2. Χριστόφορος (γενν. περί το 755).
  • β3. Νικηφόρος (γενν. περί το 758).
 • α2. Η Άννα παντρεύτηκε τον στρατηγό και μετέπειτα σφετεριστή του θρόνου Αρτάβασδο, με τον οποίο απέκτησε δύο γιούς, τους Νικηφόρο και Νικήτα.

Isauroi.svg

άλλες γλώσσες