Διοίκηση και Διαχείριση Έργου

H διοίκηση και διαχείριση έργων (project management) αναπτύχθηκε σαν ξεχωριστό γνωστικό πεδίο από την εφαρμογή των αρχών της διοίκησης αλλά και της επιχειρησιακής έρευνας σε διάφορους τομείς εφαρμογής, όπως αυτός των κατασκευών, της μηχανολογίας, της πληροφορικής και των μεγάλων δημόσιων ή και στρατιωτικών προγραμμάτων.

Οργανισμοί και μεθοδολογίες διαχείρισης έργου:

  • [1].
  • Ελληνικού Δικτύου Διαχειριστών Έργων (ΕΔΔΕ)[2]).
  • το [3]]),
  • Scrum (Agile software development),
  • Αξιόλογο σύστημα είναι και το PRINCE2 Διαχείριση Έργου σε Ελεγχόμενο Περιβάλλον (ΔΕσΕΠ)(Projects in Controlled Environments, version 2) ανεπτυγμένο από την κυβέρνηση της Μεγάλης Βρετανίας. Χρησιμοποιείται ευρέως στην Μεγάλη Βρετανία σαν Project Management Standard για τα δημόσια έργα και είναι υιοθετημένο σαν ένα πλήρες σύστημα με πιστοποιημένους συμβούλους για μεγάλα έργα σε ολόκληρο τον κόσμο.
άλλες γλώσσες
Afrikaans: Projekbestuur
Bahasa Indonesia: Manajemen proyek
lietuvių: Projektų vadyba
latviešu: Projektu vadība
Bahasa Melayu: Pengurusan projek
Nederlands: Projectmanagement
Simple English: Project management
Türkçe: Proje yönetimi
Tiếng Việt: Quản lý dự án
中文: 项目管理