Γερμανικές πινακίδες αυτοκινήτων

Οι γερμανικές πινακίδες κυκλοφορίας αυτοκινήτων (KFZ-Kennzeichen) φανερώνουν την πόλη ή περιοχή στην οποία είναι δηλωμένο το συγκεκριμένο αυτοκίνητο. Στην περίπτωση της περιοχής τα αρχικά μπορούν να προέρχονται και από την έδρα της περιοχής.

άλλες γλώσσες