Γερμανικά κέρματα ευρώ

To ευρώ (EUR ή ) είναι το κοινό νόμισμα 19 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία αποτελούν την Ευρωζώνη, μεταξύ των οποίων είναι και η Γερμανία. Τα κέρματα έχουν μια κοινή όψη και για τις 19 χώρες και μια εθνική όψη που περιλαμβάνει ένα σχέδιο επιλεγμένο από το κράτος-μέλος για λογαριασμό του οποίου γίνεται η κοπή.

Το ευρώ αντικατέστησε το γερμανικό μάρκο το 1999 (σε φυσική μορφή το 2002). Τα γερμανικά κέρματα ευρώ απεικονίζουν τρία διαφορετικά σχέδια σε καθεμιά από τις τρεις σειρές νομισμάτων. Τα κέρματα των € 0,01, € 0,02, € 0,05 σχεδιάστηκαν από τον Rolf Lederbogen, των € 0,10, € 0,20 και € 0,50 από τον Reinhart Heinsdorff και αυτά του ενός και δύο ευρώ από τον Heinz Hoyer και την Sneschana Russewa-Hoyer. Όλα τα κέρματα φέρουν επίσης το έτος κοπής και τα 12 αστέρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τέλος, στα γερμανικά κέρματα υπάρχει και ένα μικρό γράμμα που αντιστοιχεί στο νομισμοτοκοπείο στο οποίο έχουν κοπεί. Τα γράμματα αυτά είναι:

άλλες γλώσσες