Βουργουνδικές Κάτω Χώρες

Βουργουνδιανές Κάτω Χώρες
13841482
Flag of the Low Countries.svg
Σημαία
Arms of Philippe le Hardi.svg
Έμβλημα
Πρωτεύουσα Βρυξέλλες
Θρησκεία δεδομένα (π    )

Στην ιστορία των Κάτω Χωρών, οι Βουργουνδιανές Κάτω Χώρες αναφέρονται στην περίοδο όταν οι δούκες της Βουργουνδίας ηγεμόνευαν στην περιοχή, καθώς και στο Λουξεμβούργο και την βόρεια Γαλλία από το 1384 ως το 1477.

Παραπομπές


άλλες γλώσσες