Απολαβή

Απολαβή (ή κέρδος, αγγλ. gain) στην ηλεκτρονική είναι μέγεθος που εκφράζει μεταβολή στάθμης ισχύος ή τάσης μεταξύ της εισόδου και της εξόδου ενός κυκλώματος. Υπολογίζεται ως το πηλίκο του μεγέθους της εξόδου προς το αντίστοιχο μέγεθος της εισόδου αλλά πιο συχνά εκφράζεται στην λογαριθμική κλίμακα σε μονάδες ντεσιμπέλ. Η απολαβή χαρακτηρίζει ηλεκτρονικές διατάξεις όπως ενισχυτές και κεραίες.

Απολαβή στους ενισχυτές

Enisx diagram.JPG

Η απολαβή ισχύος στους ενισχυτές ισούται με το δεκαπλάσιου του δεκαδικού λογάριθμου του λόγου της ισχύος εξόδου προς την ισχύ εισόδου[1]:

Ο απλός λόγος της ισχύος εξόδου προς την ισχύ εισόδου ονομάζεται επίσης και συντελεστής ενίσχυσης ισχύος.

Η απολαβή τάσης ισούται με το εικοσαπλάσιο του δεκαδικού λογάριθμου του λόγου της τάσης εξόδου προς την τάση εισόδου, δηλαδή με το εικοσαπλάσιο του δεκαδικού λογάριθμού του συντελεστή ενίσχυσης τάσης και δίνεται την παρακάτω τελική σχέση[1].

άλλες γλώσσες