Άμυνα δύο ίππων

Άμυνα των δύο ίππων
αβγδεζηθ
8
Chessboard480.svg
α8 μαύρος πύργος
β8
γ8 μαύρος αξιωματικός
δ8 μαύρη βασίλισσα
ε8 μαύρος βασιλιάς
ζ8 μαύρος αξιωματικός
η8
θ8 μαύρος πύργος
α7 μαύρο πιόνι
β7 μαύρο πιόνι
γ7 μαύρο πιόνι
δ7 μαύρο πιόνι
ε7
ζ7 μαύρο πιόνι
η7 μαύρο πιόνι
θ7 μαύρο πιόνι
α6
β6
γ6 μαύρος ίππος
δ6
ε6
ζ6 μαύρος ίππος
η6
θ6
α5
β5
γ5
δ5
ε5 μαύρο πιόνι
ζ5
η5
θ5
α4
β4
γ4 λευκός αξιωματικός
δ4
ε4 λευκό πιόνι
ζ4
η4
θ4
α3
β3
γ3
δ3
ε3
ζ3 λευκός ίππος
η3
θ3
α2 λευκό πιόνι
β2 λευκό πιόνι
γ2 λευκό πιόνι
δ2 λευκό πιόνι
ε2
ζ2 λευκό πιόνι
η2 λευκό πιόνι
θ2 λευκό πιόνι
α1 λευκός πύργος
β1 λευκός ίππος
γ1 λευκός αξιωματικός
δ1 λευκή βασίλισσα
ε1 λευκός βασιλιάς
ζ1
η1
θ1 λευκός πύργος
8
77
66
55
44
33
22
11
αβγδεζηθ
Κινήσεις1.ε4 ε5 2.Ιζ3 Ιγ6 3.Αγ4 Ιζ6
ECOC55–C59
ΠροέλευσηΤζ. Πολέριο (τέλη 16ου αι.)
ΓονέαςΙταλική παρτίδα

Η Άμυνα δύο ίππων (Two Knights Defense) είναι ένα αρκετά παλιό άνοιγμα στο σκάκι, το οποίο χαρακτηρίζεται από τις αρχικές κινήσεις 1.ε4 ε5 2.Ιζ3 Ιγ6 3.Αγ4 Ιζ6 (σε αλγεβρική σημειογραφία).

άλλες γλώσσες