Virginia Henderson

Virginia Avenel Henderson (30. november 1897 i Kansas City, Missouri19. marts 1996) var en amerikansk sygeplejerske, forfatter og professor, ofte kaldet: "First Lady Of Nursing", er stadig i dag en af de mest fremtrædende sygeplejeteoretikere i dansk sygepleje.

Hendes definition af sygepleje er til dato en af de mest anvendte:

CitatSygeplejerskens unikke funktion består i at bistå den enkelte, syg eller rask, med at udføre de aktiviteter til fremme eller genvindelse af sundheden (eller til en fredelig død), som han ville udføre på egen hånd, hvis han havde den fornødne styrke, vilje og viden, og at gøre dette på en måde, der hjælper ham til så hurtigt som muligt at blive selvhjulpen.Citat
Virginia Henderson

I slutningen af 1930'erne var hun medlem af en komité der reviderede læreplanerne for sygeplejerskeuddannelsen i USA, samtidig med at hun reviderede en stor lærerbog i sygepleje. Hun fandt at det var et påtrængende behov for at formulere en definition, der indeholdt det som sygeplejen var og burde være. Bogen udkom i 1939.

Henderson opstillede 14 behov, hun mente er menneskets grundlæggende behov:

 1. At trække vejret normalt
 2. At spise og drikke adækvat
 3. At udskille legemets affaldsstoffer
 4. At bevæge sig og indtage rigtige stillinger
 5. At få tilstrækkelig søvn og hvile
 6. At vælge hensigtsmæssig påklædning, og at klæde sig af og på
 7. At holde legemstemperaturen indenfor normale grænser ved at tilpasse beklædningen og regulere den omgivende temperatur
 8. At holde kroppen ren og velplejet og beskytte hud og slimhinder
 9. At undgå risici i omgivelserne og undgå, at patienten volder andre skade
 10. At meddele sig til andre ved at give udtryk for følelser, behov, angst m.v.
 11. At dyrke sin religion
 12. At arbejde med noget, der kan give ham skaberglæde
 13. At deltage i leg og underholdning af forskellig art
 14. At lære at tilegne sig viden eller tilfredsstille den nysgerrighed, der fører til normal udvikling og sundhed

Disse 14 punkter har siden dannet grundlag for mange dokumentationsredskaber, der anvendes i sygeplejen. Lidt efter årtusindskiftet begyndte den svenske dokumentationsmodel VIPS, der er inspireret af Hendersons arbejde og således baseres på dokumentation af 12 behovsområder, at vinde indpas på danske sygehuse. Stadig idag ses en tilsvarende model anvendt, for eksempel i Region Hovedstaden og Region Sjællands fælles elektroniske patientjournal Sundhedsplatformens sygeplejedokumentation.

SygeplejeStub
Denne artikel om sygepleje er kun påbegyndt. Hvis du ved mere om emnet, kan du hjælpe Wikipedia ved at .
Andre sprog