Resolution

En resolution er en forsamlings fælles beslutning vedtaget ved en afstemning.

FN's generalforsamling vedtager med jævne mellemrum resolution om konflikter for eksempel resolution 181 og Resolution 1871.

Andre sprog
Esperanto: Rezolucio