Rød Dansk Malkerace

Tamkvæg
Rød dansk malkeracepå Vorup enge, Randers.Foto: Malene Thyssen
Rød dansk malkerace
på Vorup enge, Randers.
Foto: Malene Thyssen
Videnskabelig klassifikation
RigeAnimalia (Dyr)
RækkeChordata (Chordater)
KlasseMammalia (Pattedyr)
OrdenArtiodactyla
(Parrettåede hovdyr)
FamilieBovidae
(Skedehornede)
SlægtBos
ArtB. taurus (Tamkvæg)
Race
Rød dansk malkerace
Hjælp til læsning af taksobokse
RDM i det danske sommerland.

Rød Dansk Malkerace (RDM) er en dansk malkekvægsrace, som tidligere var den mest udbredte kvægrace i dansk landbrug. I dag er det den tredjemest udbredte kvægrace i Danmark efter Sortbroget Dansk Malkerace og Dansk Jersey.

Historie

Rød Dansk Malkerace er opstået ved krydsning mellem hjemlige og importerede dyr. Der forekom altid røde dyr blandt det meget fåtalige spraglede "Økvæg" på øerne øst for Lillebælt, men det røde farveslag blev først enerådende efter en kraftig indkrydsning med 3 forskellige slesvigske kvægracer – alle røde. Der var dels tale om det nu uddøde midtslesvigske kvæg, det store, ligeledes sidenhen uddøde, Ballum kvæg og det mindre, men godt malkende, Angler kvæg.

Der førtes en del kreaturer af disse racer til København, hvor de hovedsagelig opstaldedes i brændevinsbrænderier og bryggerier, hvor dyrene fededes op med masken, hvilket også gav god mælk. Nogle af dyrene har givetvis også fundet vej til bøndernes stalde, og indkrydsningen i økvæget må sikkert have forbedret dette. Den bevidste avl med de røde køer startede – ifølge traditionen – netop da en sådan slesvigsk kvægdrift omkring 1840 passerede Ryslinge. En rød ko kælvede ud for smedens hus, og da kalven ikke kunne vinde med, fik han den. Denne røde tyrekalv blev sidenhen stamfar til en berømt slægt af røde køer, og i sidste halvdel af det 19. århundrede opstod der tilsvarende stammer andre steder på øerne. Den røde malkeko slog dog først for alvor igennem i det 20. århundrede.

RDM på Birkholm