Lions Club

Stop hand nuvola.svg Denne side er foreslået omskrevet
– da en skribent har vurderet at indholdet ser ud til at være skrevet af en person, der må formodes ikke at kunne holde et neutralt synspunkt i sin vurdering af artiklens indhold og/eller relevans. Læs mere om hvilke typer af artikler, du normalt skal afholde dig fra at skrive hér: Typer af selvbiografier.
Lions Clubs Internationals hovedkontor i Oak Brook, Chicago.
Præsident Naresh og frue, ved Convention i Chicago, 2017
HKH Prins Henrik med årets prismodtagere på Københavns Rådhus - 2017

Lions Club er en ngo med 46.000 klubber og med over 1,4 millioner medlemmer i 190 lande.

Fra 1. juli 2017 til 30. juni 2018 ledes organisationen af Naresh Aggarwal fra Indien. Lions internationale formand (kaldet præsident), vælges for et år ad gangen blandt tidligere bestyrelsesmedlemmer.

Lions Club startede i USA i 1917 som en sammenslutning af en række klubber, hvis medlemmer ville forene fritid, erfaring, viden og praktisk håndelag med ét eneste formål: At hjælpe vanskeligt stillede medmennesker. Således er det blevet en grundholdning, at Lions hverken beskæftiger sig med politik eller religion, og mottoet er "We Serve" – "vi er til tjeneste". Denne idé blev realiseret af Melvin Jones. Allerede i 1920 blev navnet ændret til Lions Clubs International, da en Lions Club blev oprettet i Canada, og Lions Club dermed blev international.

Lions Clubs International har støttet FN's arbejde siden organisationens grundlæggelse i 1945 hvor de blev inviteret til at bidrage til udformningen af FN-pagten [1].

Lions Club i Danmark

Lions Club kom til Danmark i løbet af 1950erne. I dag er der omtrent 7.000 medlemmer fordelt på 350 Lions klubber i Danmark.

Landsledelsen sidder typisk, et år ad gangen og vælges blandt medlemmerne på årsmødet.

En lions-klub er bygget op ganske, som enhver forening med et antal medlemmer – typisk 20-30, en valgt bestyrelse, udvalg o.l. Der er medlemsmøder én til to gange om måneden. Møderne opdeles nogenlunde ligeligt mellem planlægning af et kommende arrangement, der skal skaffe eller fordele penge til et bestemt formål, samt socialt og kammeratlig samvær.

Lions bygger på at arbejde humanitært i et fællesskab, hvor den enkelte bruger af sin fritid og sine evner på at hjælpe, hvor der er hjælp behov. Det gælder både i Danmark og i udlandet. Ingen kan umiddelbart melde sig ind i en Lions-klub, de kan søge om det. Vi vil gerne sikre, at folk er aktive, når de kommer – og at de er indstillet på at bruge tid og kræfter på at hjælpe andre.

Lions klubberne i Danmark indtjener penge ved loppemarkeder etc. hvorefter de bliver brugt til humanitært-, socialt- og kulturelt arbejde som f.eks. lejre for unge mennesker. Samlet uddeler Lions klubberne i Danmark årligt for omkring 30 mill. kroner[ kilde mangler].

Danske Lionsklubbers Katastrofehjælp blev oprettet efter beslutning af Lions Årsmøde i 1974. Formålet er med pengemidler, der stilles til rådighed af lionsklubberne, at yde hjælp ved katastrofer eller andre større nødsituationer her i landet eller i udlandet. I alt er der over de 43 år katastrofehjælpen har eksisteret, bevilget ca. 34 millioner kroner til forskellige projekter. Læs mere her.

Danske Lionsklubbers Grønlandsfond har siden 1965 støttet den grønlandske befolkning socialt og kulturelt. Dette kan kun gøres med hjælp fra Lions klubber, andre institutioner eller personer, der hjælper fonden med penge til dette gode formål. Fondsbestyrelsen modtager ansøgninger og donerer sædvanligvis over kr. 100.000 årligt til projekter og aktiviteter, der er til fordel for den grønlandske befolkning.

Lions Pris er en pris som uddeles som støtte til enkeltperson(er), institution(er) og lignende for derved at bidrage til fremme af forsknings- og/eller udviklingsarbejder af medicinsk, kulturel og social art på nationalt plan til fremme af levevilkårene for danske borgere. Igennem de 23 år prisen har eksisteret, er der uddelt ca. 8,7 mill. kroner. Prisen uddeles af Hans Kongelige Højhed Prins Henrik, som er protektor for Lions Danmark. Donationen er i år på 624.000 kr., der gives til to prismodtagere, nemlig Lukashuset Børnehospice og Regionshospitalet, Hammel Neurocenter som hver modtog 312.000 kroner..

Andre sprog