Kinas demografi

Kinas demografi er karakteriseret ved et have en stor befolkning med et relativt lille antal unge, hvilket er et resultat af Kinas etbarnspolitik. Befolkningspolitikken, der er blevet ført i Kina siden 1979, menes at have medført 400 millioner færre fødsler.

I 2007 estimerede Kina sin befolkning til at være på 1,3 milliarder, hvilket er den største i verdenen. Kina har planer at om foretage sin 6. nationale folketælling i 2010.

Fordi der i Kina en tradition for at foretrække at få en dreng frem for en pige og man samtidig kun må få et barn vil der i fremtiden være et underskud af kvinder hvilken vil medfører en reduktion i det samlede antal fødsler.

Hver femte er kineser

Fødselsraten i Folkerepublikken Kina. Etbarnspolitikkens virkninger ses.

Kinas totale befolkningstal, som er verdens største, er 1,4 milliarder. Befolkningsvæksten i 2007 var på 0,606 procent. Eftersom den totale verdensbefolkning er over 6 milliarder mennesker, udgør Kinas befolkning 20,25 % af verdens befolkning. Denne andel kommer til at dale dramatisk i tiårene som kommer, efter som landet siden 1979 har håndhævet en streng etbarnspolitik, mens lande som f.eks. Indien ikke har gennemført tilsvarende barnebegrænsningstiltag.

Andre sprog