Civilian Conservation Corps

CCC arbejdere bygger vej, 1933.
CCC lejre i Michigan. Teltene blev snart udskiftet med barakker bygget af hæren til de indrullerede.

Civilian Conservation Corps (CCC) var et amerikansk offentligt beskæftigelsesarbejdsprogram for arbejdsløse mænd med fokus på bevarelse af naturværdier, som fungerede fra 1933 til 1942. Som led i New Deal lovgivningen, der blev foreslået af præsident Franklin D. Roosevelt (FDR) var CCC først og fremmest udformet som nødhjælp mod den høje arbejdsløshed under Depressionen i 1930'erne og dernæst for at gennemføre en bred vifte af initiativer til at bevare naturværdier på nationale, statlige og kommunale arealer. Lovgivningen bag programmet blev forelagt den 73. Kongres den 21. marts 1933 og loven blev vedtaget den 31. marts 1933.[1] CCC blev et af de mest populære New Deal programmer i offentligheden og fungerede i alle de daværende 48 amerikanske stater samt i de amerikanske territorier Hawaii, Alaska, Puerto Rico og Virgin Islands. Den separate Indian Division var en stor hjælp for de amerikanske indianere.

Korpsets medlemmer boede i lejre, bar uniform og var under halv-militær disciplin. Ved deres indtræden i korpset var 70 % af rekrutterne fejlernærede og dårligt klædt. Få havde mere end et års uddannelse på gymnasieniveau, få havde haft andet end småjobs. Disciplinen blev opretholdt med truslen om "afsked i vanære". Der er ingen rapporter om oprør eller strejker. "Dette er en træningspost, vi vil skabe moralsk og fysisk rustede folk, der kan slå 'den gamle depression'" pralede et nyhedsbrev fra en lejr i North Carolina.

De i alt 200.000 sorte, der var indrulleret, var fuldt ud raceadskilt efter 1935, men fik samme løn og indkvartering. Indenrigsminister Harold Ickes lagde pres på direktør Fechner for at få udpeget sorte til ledende stillinger som uddannelsesdirektører i de 143 raceadskilte lejre.

I starten var CCC begrænset til unge mænd i alderen 18 til 25 hvis fædre var på bistand. Gennemsnitsalderen ved indtræden var 18-19 år. Der var to undtagelser til aldersbegrænsningen: veteraner og indianere, som havde et særligt CCC program og egne lejre. I 1937 ændrede Kongressen aldersgrænserne til 17-28 og fjernede kravet om at de indrullerede skulle være på bistand.