Bit per sekund

Bit per sekund, oftest forkortet bps (eller bit/s, b/s) er en datatransmissionshastighedsenhed, der bruges til at måle båndbredde af et datanet eller hastighed af en datatransmission.

I informationsteori er bps et mål for antallet af bit der passerer et bestemt punkt per sekund.

Inden for datanet kan bps udtrykke kapacitet (f.eks. at båndbredden af en ADSL-forbindelse er 512 kbps) eller konkret hastighed (f.eks. kan det siges, at forbindelsen aldrig kommer over 480kbps).

Der anvendes ofte binære præfikser sammen med bps, f.eks. kbps (kilobit per sekund), Mbps (megabit per sekund), osv. Desværre anvendes disse præfikser både i deres SI-variant og i deres 2n-variant. Betydningen af disse afledte enheder kan derfor være:


EnhedForkortelse2nSI
kilobit/skbps210 = 1024 bps103 = 1000 bps
megabit/sMbps220 = 1 048 576 bps106 = 1 000 000 bps
gigabit/sGbps230 = 1 073 741 824 bps109 = 1 000 000 000 bps
terabit/sTbps240 = 1 099 511 627 776 bps1012 = 1 000 000 000 000 bps
petabit/sPbps250 = 1 125 899 906 842 624 bps1015 = 1 000 000 000 000 000 bps

Se også

Baud

Andre sprog