Oxford Dictionary of National Biography

Bywgraffiadur a gyhoeddir gan Wasg Prifysgol Rhydychen yw'r Oxford Dictionary of National Biography. Mae'n cynnwys bywgraffiadau o bobl o Ynysoedd Prydain, o'r amseroedd cynharaf hyd at y gorffennol diweddar. Mae'n olynydd i'r Dictionary of National Biography, a gyhoeddwyd mewn 63 cyfrol rhwng 1885 a 1900. Syr Leslie Stephen, tad Virginia Woolf, oedd golygydd cyntaf y DNB. Cyhoeddwyd atodiadau i'r bywgraffiadur yn ysbeidiol rhwng 1901 a 1996 er mwyn cynnwys marwolaethau diweddar, ond ni wnaed ymdrech i ddiwygio'r gwaith cyfan, a oedd yn cynnwys nifer o destunau Fictoriaidd, nes 1992. Yna fe gychwynnodd gwaith ar fersiwn newydd รข'r golygydd Colin Matthew wrth y llyw.[1] Cyhoeddwyd hyn, mewn print ac ar lein, ar 23 Medi 2004.

Cynyddwyd nifer y bywgraffiadau o 30,941 yn y DNB gwreiddiol i 54,992 yng nghyhoeddiad 2004 o'r ODNB, a nifer yr awduron o 653 i 12,550. 60 cyfrol sydd gan fersiwn print yr ODNB; yn wahanol i arfer yr hen DNB, cyhoeddwyd y rhain i gyd ar y cyd.[2] Caiff y fersiwn ar-lein ei ddiwygio tair gwaith bob blwyddyn.[3]