Západořímská říše

Římská říše
Senatus Populusque Romanus ( la)
Imperium Romanum ( la)
  Římská říše 395–476
Státní znak
znak
geografie
Mapa
Rozloha Západořímské říše v roce 395 n. l. po smrti císaře Theodosia I.
obyvatelstvo
národnostní složení:
latina, lokální jazyky
státní útvar
Státní útvary a území
Předcházející:
Římská říše Římská říše
Nástupnické:
Východořímská říše Východořímská říše
Odoakerovo království Odoakerovo království
Syagriova říše Syagriova říše
Vizigótské království Vizigótské království
Království Vandalů Království Vandalů
Království Franků Království Franků
Království Svébů Království Svébů
Království Burgundů Království Burgundů
Alemánie Alemánie
Armorica Armorica
Mauretánské království Mauretánské království
Post-římská Británie Post-římská Británie

Západořímská říše (jedná se o moderní označení, ve vnímání současníků existovala jen jedna říše v čele s dvěma císaři) vznikla rozdělením Římské říše v roce 395 poté, co ji císař Theodosius I. odkázal svým dvěma synům: západní část Flaviu Honoriovi a východní Flaviu Arcadiovi.

Západořímská říše zanikla již v roce 476 abdikací mladistvého císaře Romula Augustula, k čemuž byl přinucen Odoakerem – germánským velitelem římské armády. V podstatě se však jednalo o vojenský převrat, který ponechal stát nedotčen. Římská moc na západě byla v té době omezena už jen na Itálii a alpský prostor. Přestože západořímská říše existovala jen jedenaosmdesát let, měla celkem dvanáct legitimních vládců, a k tomu ještě tři (podle některých názorů čtyři) uzurpátory.

Honoriova vláda

Západořímská říše s vyznačenými městy Římem a Ravennou v roce 395 n. l.

Honorius byl mladším synem císaře Theodosia I., posledního císaře, který vládl oběma částem říše. Flavius Honorius byl v době nástupu na trůn ještě dítě, z tohoto důvodu ustanovil Theodosius velitele vojska, Stilichona, syna vandalského šlechtice a Římanky, Honoriovým poručníkem.

Honoriova vláda byla velmi nestabilní. Již v roce 397 se vzbouřil Gildo, správce provincie Afriky. Po invazi Vizigótů do Itálie v roce 402, se Honorius přemístil se svým dvorem z Milána do Ravenny, která byla považována za nedobytnou. Vojáci posádky v Británii se vzbouřili nejprve pod vedením Marca ( 406- 407) a pak Konstantina III. ( 407- 411). Vojsko se následně přemístilo z Británie do Galie, a ponechalo tak zdejší obyvatelstvo, které se pokládalo za Římany, svému osudu, přesněji řečeno napospas vpádům germánských kmenů Anglů a Sasů. Ti původně přicházeli do Británie v malých skupinkách především jako římští žoldnéři.

Vedle toho došlo k prolomení rýnské hranice, 31. prosince 406 vpadli Vandalové, Svébové a íránští Alani přes zamrzlou řeku do severní Galie (pravděpodobně byli na útěku před Huny) a v bitvě u Mohuče porazili franské foederati, kteří se jim postavili na odpor a kteří byli nakonec poraženi. Navíc převážně gótské vojsko vedené Radagaisem napadlo samotnou Itálii. Toto vojsko bylo však zničeno Stilichonem. Avšak kvůli obavě z jeho přílišné moci nechal Honorius svého rádce a velitele vojska v roce 408 zavraždit. Zatím však docházelo k loupeživým tažením Vizigótů pod vedením náčelníka Alaricha I., který v roce 410 nakonec vydrancoval Řím, což mělo neblahý účinek na římskou psychiku. Proběhlo také několik uzurpací. Nejprve došlo ke Konstantinově vzpouře v Británii, jak již bylo uvedeno výše a později k uzurpaci senátora Prisca Attala v letech 409-410 a 414-415. Po dvouletém drancování a plenění Galie napadli v roce 409 Svébové, Vandalové a Alani Hispánii. V následujících letech však Vizigóti část Vandalů, kteří pronikli do Hispánie, zničili. Vizigóti byli v roce 418 dokonce usazeni jako federáti v Akvitánii, čímž vláda v Ravenně získala vnitřní hráz proti povstáním a rovněž silný bojový svaz proti vnějším nepřátelům. Vizigóti si počínali celkem loajálně, což jim však nebránilo v občasném narušování římského území a tím ke zvětšování vlastní sféry vlivu. K opravdovému porušení smlouvy však došlo teprve v 60. letech 5. století.

Jiné Jazyky
Afrikaans: Wes-Romeinse Ryk
беларуская (тарашкевіца)‎: Заходняя Рымская імпэрыя
Bahasa Indonesia: Kekaisaran Romawi Barat
한국어: 서로마 제국
Bahasa Melayu: Empayar Rom Barat
Plattdüütsch: Weströömsch Riek
Nederlands: West-Romeinse Rijk
norsk nynorsk: Vestromarriket
srpskohrvatski / српскохрватски: Zapadno Rimsko Carstvo
Simple English: Western Roman Empire
Tiếng Việt: Đế quốc Tây La Mã
West-Vlams: West-Romeins Ryk
Bân-lâm-gú: Sai Lô-má Tè-kok