X display manager

X display manager je v grafickém systému X Window System proces, který umožňuje přihlášení uživatele z lokálního počítače nebo přes počítačovou síť. Zobrazí uživateli grafickou přihlašovací obrazovku, do které se vkládá uživatelské jméno a heslo. V případě úspěšné autentizace je zahájeno sezení (session), ve kterém jsou uživateli spuštěny programy, pomocí kterých je vytvořeno grafické uživatelské rozhraní. Zobrazení probíhá prostřednictvím X serveru, který ovládá grafickou kartu počítače.

V případě lokální funkce je X display manager ekvivalentem sady programů, které zajišťují přihlášení v textovém prostředí na znakových terminálech (programy init, getty a login). V případě síťového spojení zastupuje funkci programů telnet a telnet server.

X11R3 (třetí vydání X Window System) uvedlo X display manager v říjnu 1988 s cílem podpořit samostatnost X terminálů. Od té doby se objevila řada různých variant display managerů. V X11R4 byl v prosinci 1989 představen X Display Manager Control Protocol (XDMCP), který řešil problémy v implementaci X11R3.

Jiné Jazyky