Wireless Markup Language

WML (Wireless Markup Language) je značkovací jazyk založený na jazyce XML umožňující tvorbu online dokumentů pro mobilní zařízení. Struktura WML dokumentu je podobná jako v HTML, XHTML apod. Má však určitá specifika, vycházející z jeho zaměření na mobilní přístroje, především a mimo jiné:

  • Nepodporuje barvy
  • Podporuje vnořené dokumenty (card) v jednom souboru
  • Definuje některé ovládací prvky koncového prohlížeče
  • Podporuje pouze černobílé obrázky ve formátu WBMP
  • Prohlížeči bývá vyžadována jeho striktní validita
  • Definice vstupních formulářů podporuje primitivní validace hodnot

Vznik a využití

Sdružení WAP Forum jej definovalo v rámci skupin protokolů WAP 1.0 (Wireless Application Protocol) v roce 1998. Své předurčení splnil vzorně a ve verzi 1.1 je implementován v naprosté většině mobilních telefonů. Další verze (aktuálně 1.3) nejsou oblíbené, ani široce podporované. Nástupcem WML je XHTML Mobile Profile podle definice WAP 2.0.

Jiné Jazyky