Wikipedie:Čechocentrismus

Zkratka:
  • WP:ČCM
Poloha Česka v Evropě

Čechocentrismus a českocentrismus jsou ve wikipedické hantýrce označení pro nevhodné způsoby psaní, založené na chybném předpokladu, že česká Wikipedie je wikipedií popisující fakta z pohledu Čechů, českého území nebo České republiky. S podobným problémem se potýkají téměř všechny jazykové verze Wikipedie (viz kapitolu I na jiných wikipediích se objevují podobné chyby). Také větší skupiny mohou podlehnout subjektivnímu pohledu, třeba obyvatelé severní polokoule na roční období. Wikipedisté by se však měli naopak snažit psát přesně a objektivně.

Pokud je v článku napsáno „u nás“, pak pro Čecha žijícího v české vesnici v rumunském Banátu, pro japonského bohemistu žijícího v Americe nebo pro Poláka či Srba, jimž je čeština díky jazykové příbuznosti srozumitelná, znamená takový výraz pro každého něco zcela jiného než pro wikipedistu z Berouna, Opavy nebo Vršovic. Ba možná i Valach z Beskyd tomu bude rozumět jinak než Pražák. Takové výrazy jsou tedy neobjektivní, a proto do Wikipedie nepatří.

Zmíněná vyjádření jsou nejen neobjektivní, ale i nejasná a nestálá. Tak například spojením „u nás“ se v literatuře před rokem 1993 často míní tehdejší Československo, po roce 1993 už jen Česko. Podobné změny chápání „naší“ identity nelze vyloučit ani do budoucna: pro někoho může „u nás“ znamenat Evropskou unii, jiný může považovat Moravu za samostatný národní útvar. V různých kontextech může „u nás“ znamenat také např. konkrétní obec, okres či kraj, popřípadě nějakou náboženskou, názorovou, etnickou nebo příbuzenskou skupinu.

Je třeba rovněž vzít v úvahu, že z Wikipedie můžou být jinými zdroji přejímány pouze části článků, nepřesná spojení pak mohou vyvolávat problémy, i pokud je význam na Wikipedii v kontextu zcela jednoznačný. Nepřesná spojení mohou způsobit problémy a chyby rovněž v překladech.