Weird fiction
English: Weird fiction

Weird fiction je podžánr spekulativní fikce, snažící se o propojení sci-fi, fantasy a horroru. Žánr se vyvíjel od konce 19. století až do začátku století 20. Hranice weird fiction nejsou pevně stanoveny, proto se v dílech promítají i nadpřirozená témata, mýty či prvky duchařských historek. Nejznámějšími autory tohoto žánru jsou H. P. Lovecraft, William Hope Hodgson, Lord Dunsany, Clark Ashton Smith a další. Tito autoři často publikovali své práce v pulp magazínech.

Ačkoliv tento termín je nejčastěji spojován s knihami publikovanými ve 30. letech 20. století, v 80. letech byl využíván také pro díla tzv. slipstream fiction.

Jiné Jazyky