Vymírání na konci křídy

Umělecká představa dopadu planetky, jež představuje jednu z hypotéz týkajících se vymírání na konci křídy
V okolí DrumhellerAlbertě je dobře patrno, jak eroze obnažila 66 milionů let staré K/T rozhraní

Vymírání na konci křídy je relativně krátce trvající hromadné vymírání mnoha rostlinných i živočišných druhů, které se odehrálo před zhruba 66 miliony lety, na přelomu křídy (pozdní druhohory) a paleogénu (starší kenozoikum, dříve starší třetihory neboli terciér). Pro událost se používá také označení událost K-T či vymírání K-T a nověji vymírání K-Pg odvozené od názvů geologických období křída-terciér, resp. křída-paleogén.

Z této doby pochází vrstva sedimentů, nalezená na různých místech světa a známá jako rozhraní K-T.[1] Je známo jako vymírání, v jehož průběhu vymřeli všichni zbylí neptačí dinosauři,[2] a ačkoliv malý počet dinosauřích fosílií byl nalezen i po rozhraní K-T, obvykle se tyto fosílie vysvětlují erozí křídových sedimentů a jejich přemístěním do mladších vrstev.[3][4][5] Mimo dinosaury však vymřeli i mosasauři, plesiosauři, ptakoještěři, mnozí bezobratlí i některé rostliny. I savci měli problémy s přežitím druhů.[6] Savci a ptáci přežili toto vymírání a teprve v následujícím období se tyto skupiny prudce[7][8] rozrůzňovaly za vzniku zcela nových vývojových linií.[9]

Příčiny tohoto vymírání nejsou dosud zcela objasněné. Někteří vědci ho vysvětlují určitou katastrofickou událostí, jako je dopad velkého mimozemského tělesa (asteroid Chicxulub), nebo silnou vulkanickou činností. Těmto hypotézám napomáhá skutečnost, že bylo opravdu nalezeno několik kráterů po dopadu meteoritů, stejně jako masivní vulkanismus v Dekánské plošině datovaný do této doby (předcházel dopadu asteroidu).[10] Takové katastrofy mohly omezit dopad slunečního záření na povrch Země a tím pádem i narušit celý potravní řetězec začínající fotosyntézou. Jindy se však přičítá vymírání na konci křídy podstatně pomalejším událostem, jako jsou změny ve výšce mořské hladiny či změny klimatu.[9]

Jiné Jazyky
Gaeilge: Díobhaí K-T
日本語: K-Pg境界
srpskohrvatski / српскохрватски: K-T izumiranje
Simple English: K/T extinction event