Verze

Ukázka možné historie verzí.
Tento článek je o číselném označení počítačového software a dat. Další významy jsou uvedeny na stránce Verze (rozcestník).

Verze je číselné anebo jmenné označení stádia vývoje nějakého výrobku či jiného produktu, nejčastěji počítačového softwaru. Název nebo číslo verze se obvykle přidávají za název. Verzována mohou být i počítačová data, zejména tam, kde je nutné vést jejich přesnou evidenci v delším časovém období, může se jednat například o data z ceníků, číselníků a dalších parametrických souborů informačního systému.

Číslování obvykle vyjadřuje vývoj produktu (viz obrázek vpravo). Nejobvyklejším způsobem je označovat verze číslem, které je složeno ze dvou nebo tří částí. První je tzv. major verze (hlavní číslo verze), za tečkou následuje minor verze (vedlejší číslo verze) a třetí číslo označuje číslo revize. Čísla se s postupujícím vývojem navyšují, obvykle s ohledem na rozsah provedených změn. Podle čísla verze tak může kdokoliv poznat, která verze je starší a která novější. Zatímco změna nejnižšího čísla (nejvíce vpravo) obvykle označuje nevýznamné změny, popřípadě izolované opravy programátorských chyb, označují změny čísla v levé části zásadnější změny (změna API, kompletní přepsání kódu).

Některá stádia vývoje softwaru se mohou označovat dalšími přívlastky, např. alfaverze, betaverze, stable, prerelease (zkratka pre), release candidate (zkratka RC) aj.

Příbuzným tématem je verzování, což je způsob uchovávání historie a veškerých provedených změn ve zdrojovém kódu programu (obecně v jakémkoliv textu), umožňující také kooperativní spolupráci více programátorů na jednom projektu.