Vanová křivka

„Vanová křivka“ (horní modrá plná čára) je kombinací poklesu pro časné poruchy (červená tečkovaná čára) a nárůstu pro poruchy z opotřebení (žlutá tečkovaná čára), plus jisté konstantní náhodné poruchy (dolní zelená plná čára)

Vanová křivka (angl. bathtub curve) četnosti poruch v čase se často využívá v oboru spolehlivostního inženýrství, které se zabývá požadavky na spolehlivost systémů z hlediska technického, ekonomického, ekologického i bezpečnostního.

Jiné Jazyky