Transkripční faktor

Transkripční faktor p53 v komplexu s DNA

Transkripční faktor je termín užívaný pro jakýkoliv protein, který má schopnost spouštět či jinak regulovat transkripci DNA.[1] Zahrnuje proto jak specializované proteiny spouštějící transkripci u konkrétních genů, tak i obecné faktory nutné pro správný průběh procesu transkripce.

  • známé eukaryotické transkripční faktory
  • reference

Známé eukaryotické transkripční faktory

K obecným transkripčním faktorům při transkripci pomocí RNA polymerázy II patří zejména proteiny TFIIA, TFIIB, TFIIE, TFIIF a TFIIH. Tyto se mnohdy účastní přímo na tvorbě preiniciačního komplexu (tzn. více či méně interagují s RNA polymerázou). Významným proteinem (který je součástí jednoho z těchto faktorů) je TBP, tedy protein vážící se na TATA box sekvenci DNA, přítomnou na počátku každého přepisovaného genu (v oblasti promotoru).[2]

Jiné Jazyky