Tiger (hash)

Tiger je hašovací funkce, kterou v roce 1995 navrhli Ross Anderson a Eli Biham. Tato funkce produkuje kontrolní součet, neboli hash o délce 192 bitů, popř. 128 či 160 u verzí Tiger/128 a Tiger/160 (u těchto verzí se hash získává zkrácením z původní délky 192 bitů). Používá se pro kontrolu integrity souborů nebo ukládání hesel.

Tiger2 je varianta funkce Tiger, která používá stejné zakončení vstupních dat, jako funkce MD5 či SHA-1, oproti mírně odlišnému zakončení dat v původní funkci Tiger. Oficiální specifikace funkce Tiger2 dosud nebyla publikována.

Jiné Jazyky