Stejnopohlavní manželství ve Španělsku

Španělsko legalizovalo manželství pro páry stejného pohlaví od 3. července 2005. V r. 2004 zahájila nově zvolená socialistická vláda vedená premiérem José Luisem Rodríguezhem Zapaterem kampaň za stejnopohlavní manželství a adopce homosexuálními páry.[1] Po několika debatách byl 30. června 2005 zákon umožňující párům stejného pohlaví uzavírat sňatek přijat Generálními kortesy (španělský dvoukomorový parlament složený ze Senátu a Kongresu poslanců). Publikován byl 2. července 2005 a účinným se stal následující den.[2] Španělsko se tak stalo třetí zemí na světě, která toto umožnila po Nizozemsku a Belgii. Předběhlo o 14 dní dokonce i Kanadu, která v tom samém roce rovněž přijala podobný zákon.

Přijetí zákona se neobešlo bez konfliktů navzdory 66 % podpoře v populaci. Nejhlasitější odpor byl ze strany Španělské římskokatolické církve, která novou legislativu kritizovala pro její „podkopávání“ institutu manželství.[3] Jiné asociace vyjádřily obavy nad schopností gayů a leseb vychovávat děti.[4] Demonstrace za a proti přijetí zákona s účastí tisíců lidí se konaly ve všech částech Španělska. Po jeho přijetí dala konzervativní Lidová strana podnět k Ústavnímu soudu.[5]

Během prvních let existence nového zákona bylo ve Španělsku oddáno 4 500 homosexuálních párů.[6] Přijetí zákona vyvolalo otázky, zda by měly mít právo uzavřít sňatek i cizinci ze zemí, které toto neumožňují. Ministerstvo spravedlnosti potvrdilo, že španělský občan si může vzít i cizince, jehož země stejnopohlavní svazky neuznává.[7] Avšak alespoň jeden z partnerů musí mít španělské občanství, aby oba mohli uzavřít manželství, ačkoliv byl zaznamenán případ dvou cizinců, kteří se ve Španělsku vzali, neboť v něm měli trvalý pobyt.

Když volby v listopadu 2011 vyhrála Lidová strana, potvrdil její předseda Mariano Rajoy, že se stejnopohlavním manželstvím on i celá strana nesouhlasí, ale že otázku jeho případného zrušení přenechá Ústavnímu soudu.[8][9][10] Ten jej 6. listopadu 2012 potvrdil v poměru hlasů 8:3.[11][12][13] Ministr spravedlnosti Alberto Ruiz-Gallardón oznámil, že vláda bude respektovat rozhodnutí, a že se tedy zákon zrušit nepokusí.[14][15][16]

Jiné Jazyky