Státní terorismus

Státní terorismus znamená terorismus, který je podporován či prováděn vládou nějakého státu proti občanům jím ovládaného území. Kořeny pojmu – a pojmu terorismu vůbec – lze najít v období jakobínské hrůzovlády (francouzsky la Terreur) v revoluční Francii let 17931794. V pozdějších dobách byl pojem užíván například pro metody Hitlerova a Stalinova státu.[1]

Jiné Jazyky