Směrnice o harmonizaci autorského práva

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/29/ES ze dne 22. května 2001 o harmonizaci určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti (též známá jako směrnice InfoSoc) je směrnice Evropské unie přijatá za účelem implementace Smlouvy WIPO o autorském právu (přijaté členskými státy Světové organizace pro duševní vlastnictví – WIPO) a harmonizace určitých aspektů autorského práva v členských státech Evropské unie, jako jsou např. zákonné licence (výjimky z autorského práva).[1]