Sjednocení Německa

Tento článek je o sjednocení Německa roku 1871. O znovusjednocení Německa roku 1990 pojednává článek Znovusjednocení Německa.
painting of well dressed and portly princes and dukes cheering a king on a dais
18. leden 1871: Vyhlášení Německého císařství v zrcadlovém sále ve Versailles

Sjednocení Německa, kterým došlo k politickému a administrativnímu sjednocení německých států do národního státu, bylo oficiálně oznámeno 18. ledna 1871 v zrcadlové síni paláce Versailles ve Francii, kde německá knížata slavnostně prohlásila Viléma I. Pruského německým císařem po kapitulaci Francie v prusko-francouzské válce. Sjednocení Německa, kterým většina německy mluvícího obyvatelstva vstoupila do spolkové Německé říše, proběhla v období jednoho století.

Svatá říše římská zanikla po Prešpurském míru a abdikaci císaře Františka II. roku 1806 během napoleonských válek a byla nahrazena Rýnským spolkem pod protektorátem Napoleona I. Po porážce Napoleona I. roku 1814 a 1815 byl na Vídeňském kongresu založen velmi volný Německý spolek, jehož sněmy se konaly ve Frankfurtu nad Mohanem pod předsednictvím rakouského císaře.

Model „sfér vlivu“ a rovnováhy sil, vytvořený na Vídeňském kongresu v letech 1814 a 1815 po napoleonských válkách, učinil Rakouské císařství dominantní mocností ve střední Evropě. Vídeň však nebrala v úvahu narůstající sílu Pruska a neuvědomila si, že Prusko může konkurovat Rakousku jako vůdčí mocnost mezi německými státy. Tento německý dualismus nabízel dvojí řešení národního sjednocení Německa (a jednu variantu vylučující jak Rakousko tak Prusko):

  • Maloněmecká koncepce (Kleindeutsche Lösung) „malé Německo“, které nezahrnovalo rakouské země,
  • Velkoněmecká koncepce (Großdeutsche Lösung) čili „velké Německo“ se zahrnutím rakouských (a tím pádem i českých) zemí.
  • koncepce třetího Německa tj. Německa bez Pruska i Rakouska, tato myšlenka se však téměř neujala.[1][2]
Jiné Jazyky
Bahasa Indonesia: Penyatuan Jerman
日本語: ドイツ統一
한국어: 독일의 통일
Nederlands: Duitse eenwording
norsk nynorsk: Samlinga av Tyskland
Simple English: Unification of Germany
Bân-lâm-gú: Tek-kok thóng-it