Single UNIX Specification

Single Unix Specification (SUS) je společný název pro rodinu standardů pro operační systémy, které smějí být nazývány jménem „ Unix“. SUS byl vyvinut a je dále udržován společností Austin Group, která vznikla na základě dřívější práce IEEE a The Open Group.

Historie

SUS vznikl v polovině osmdesátých let jako projekt standardizování rozhraní operačních systémů k softwarovému návrhu různorodých unixových operačních systémů. Potřeba standardizace vznikla, protože podniky používající počítače chtěly být schopny vyvíjet programy, které by mohly být používány na počítačových systémech od různých výrobců bez nutnosti implementovat programy znovu. Unix byl vybrán jako základ standardu systémového rozhraní částečné proto, že byl nezávislý na výrobcích. Těmito standardy se staly IEEE 1003 (také registrovány jako ISO/ IEC 9945) nebo POSIX ( anglicky Portable Operating System Interface for Unix, česky přenositelné rozhraní pro operační systém Unix).

Počátkem devadesátých let několik hlavních prodejců vytvořilo spolek COSE, který měl za úkol vytvořit konkurenční specifikaci známou jako Common API Specification nebo Spec 1170. Tato specifikace se později stala populárnější, protože její užívaní nebylo na rozdíl od specifikace POSIX zpoplatněno (IEEE si účtovala značný poplatek pro přístup k specifikaci POSIX).

Začátkem roku 1998 začala pracovní skupina Austin Group vyvíjet specifikaci známou jako Single UNIX Specification Version 3, která je kombinací dvou dříve zmíněných specifikací.