Seznam států světa podle indexu lidského rozvoje

Mapa světa s rozdělením HDI v členských státech OSN v roce 2014 (data publikována 14. prosince 2015):
     0.900 a více
     0.850–0.899
     0.800–0.849
     0.750–0.799
     0.700–0.749
     0.650–0.699
     0.600–0.649
     0.550–0.599
     0.500–0.549
     0.450–0.499
     0.400–0.449
     0.350–0.399
     méně než 0.349
     N/A

Toto je seznam států světa podle indexu lidského rozvoje tak, jak jej vydala Organizace spojených národů prostřednictvím rozvojového programu OSN ve své zprávě o programu rozvoje.[1]

Jedná se o statistickou aktualizaci ze 14. prosince 2015 založenou na datových základech z roku 2014. Zahrnuje 188 členských států OSN (ze 193). 7 členských zemí OSN není v seznamu zahrnuto kvůli nedostatku dat. HDI skupin států je připojeno kvůli přehledu.

Index lidského rozvoje (HDI) je komparativní nástroj k poměření kvality lidského života, za pomoci porovnání údajů o chudobě, gramotnosti, vzdělání, střední délky života, porodnosti a dalších faktorů. Index rozlišuje zda je země rozvinutá (vyspělá), rozvojová nebo nejméně rozvinutá a rovněž poměřuje vliv ekonomických politik na kvalitu života. Index vymyslel v roce 1990 pákistánský ekonom Mahbub al Hak.[2]

Index lidského rozvoje rozděluje státy do čtyř skupin na základě jejich HDI, a to na země, jejichž HDI je: velmi vysoký, vysoký, střední nebo nízký.

Jiné Jazyky
oʻzbekcha/ўзбекча: Inson omilining taraqqiyoti indeksi