Seznam států podle státního zřízení

  • tento seznam států světa podle státního zřízení ukazuje státní zřízení a formy vlády zahrnuje 193 členských států osn, dvou pozorovatelských států osn a 12 dalších území jejichž postavení jako státu je sporné.

    seznam vychází z psané ústavy jednotlivých států. skutečný systém vlády se může výrazně lišit od deklarovaného systému.

  • mapa
  • seznam
  • svrchované státy
  • státy podle vnitřního uspořádání
  • související články
  • reference

Tento seznam států světa podle státního zřízení ukazuje státní zřízení a formy vlády zahrnuje 193 členských států OSN, dvou pozorovatelských států OSN a 12 dalších území jejichž postavení jako státu je sporné.

Seznam vychází z psané ústavy jednotlivých států. Skutečný systém vlády se může výrazně lišit od deklarovaného systému.

Jiné Jazyky