Seznam postav Odkazu Dračích jezdců

Toto je seznam postav z knihy Odkazu Dračích jezdců.

 • Angela - bylinkářka - čarodějnice
 • Albriech - starší z Horstových synů
 • Arya - elfka, princezna, dcera elfské královny Islanzadí. Působí ve službách královny, jako velvyslankyně. Byla ochráncem dračího vejce (ze kterého se později vyklube Safira)
 • Ažihad - vůdce Vardenů
 • Baldor - druhý z Horstových synů
 • Birgit - manželka Quimbyho
 • Brom - jeden z Dračích jezdců, učil Eragona základy magie a válečnictví, byl zabit ra'zakem, Eragonův pravý otec
 • Byrda - obyvatel Carvahallu, zavražděn Slounem
 • Clovis - majitel obchodních člunů
 • Carsaib (později Durza, tak se jmenoval duch jenž ho ovládl) stín (mág ovládaný temnými duchy jež vyvolal, a oni byli silnější než on a ovládli ho, v podstatě vyhodí jeho pravého ducha a sami zaujmou jeho místo, jsou velmi silní obyčejného člověka by dokázali zabít levou rukou zatímco by přemýšleli, co si dají k večeři), černokněžník
 • Dellanir - elfská královna, předchůdkyně Evandara
 • Dempton - mlynář z Therinsfordu
 • Deynor - vůdce Vardenů, Ažihadův předchůdce
 • Durza - viz Carsaib
 • Dvojčata - Ažihadovi strážci, kouzelníci, zrádci
 • Elain - Horstova žena
 • Elesari - členka Rady starších
 • Elva - vardenský sirotek požehnaný Eragonem a Safirou, dokáže vycítit bolest kolem sebe a lidské slabiny
 • Eragon – hlavní postava celé tetralogie, poprvé se objevil v knize Eragon. Eragonovi je sedmnáct let a žije na farmě se svým strýčkem Gerem a bratrancem Rorarem. O svých rodičích máloco ví, o matce ví jen to, že odešla hned po jeho narození a víckrát se už nevrátila. O otci neví už vůbec nic. Poté, co našel v Dračích horách tajemný modrý kámen, tak se jeho bezstarostný život změní a on už přestává být farmářem, a stává se prvním Dračím jezdcem v nové linii Dračích jezdců. Z toho podivného kamene se vyklube malý dráček Safira, která skrývá tolik tajemství. Safira je safírově modrá, stejně jako vejce, ze kterého se vylíhla.
 • Evandar - elfský král, otec Arye
 • Falberd - člen Rady starších
 • Fäolin - Aryin společník, zabit v prologu Eragona Durzou,
 • Farika - služebná Nasuady
 • Fírnen - zelený drak, který se na konci Inheritance vylíhl Arye
 • Fisk - tesař z Carvahallu
 • Fredrik - vardenský bojovník
 • Galbatorix – člověk, který se narodil před několika staletími v provincii Inzilbêth, v deseti letech byl podroben zkoušce, jak bývalo tehdy zvykem - zjistilo se, že v něm spočívají obrovské síly. Vylíhla se mu dračice Jarnunvösk a Jezdci jej přijali mezi sebe. Prošel jejich výcvikem a v dovednostech předčil všechny ostatní, brzy zaujal mezi Jezdci přední místo. Po výcviku vyrazil se dvěma přáteli na lehkomyslný výlet daleko na sever do území, nad kterým už neměli Jezdci kontrolu. Ve spánku byli přepadeni urgaly, oba jeho přátelé i jejich draci byli zavražděni a i Galbatorixova dračice Jarnunvösk byla zasažena zbloudilým šípem - zemřela mu v náručí. Dlouho sám šílený žalem putoval krajinou a hledal smrt. Poté mu přišlo na mysl, že by mu Jezdci mohli dát nového draka. Zpáteční cesta mu trvala měsíce a nakonec jej nalezl jeden farmář zhrouceného v bahně na pokraji smrti. Jezdci jej uzdravili, zdálo se, že je v pořádku, avšak před soudem začal žádat nového draka - tehdy se projevila jeho slabomyslnost. Galbatorix, jehož naděje definitivně pohasly, začal vlivem šílenství věřit, že to Jezdci mohou za jeho ztrátu. Začal plánovat pomstu, nalezl i jednu spřízněnou duši, a lstí vylákali jednoho z Jezdců a zavraždil jej. Poté se Galbatorix vrhl na svého druha a zabil i jeho. Jezdci jej přistihli při činu, avšak stihl utéct a dlouho se skrýval, dokud dlouhé pátrání po něm neustalo. Galbatorix však jednoho dne navázal spojenectví se svým novým přítelem a později sluhou Morzanem, jedním z mladších Jezdců, kterého získal pro své záměry a přiměl jej, aby nechal jednou brány pevnosti Ilriea (později Uru'baen) otevřené - tudy se Galbatorix dostal dovnitř a ukradl černé dračí mládě, dal mu jméno Šruikan a opředl ho temnými kouzly, aby uměle vytvořil pouto které mezi drakem a jezdcem vznikne. Poté, co byl Morzan zasvěcen do temného učení a Šruikan vyrostl, se ukázali světu. Utkali se s každým Jezdcem, na nějž narazili, s každým zabitým jejich síla rostla. Dvanáct Jezdců se v touze po moci a napravení křivd ke Galbatorixovi přidalo a spolu s Morazanem tak utvořili třináct Křivopřísežníků. Když Galbatorix zabil i vůdce Jezdců, Vraela, prohlásil se králem celé Alagäesie.
 • Gannel - trpaslík, vůdce Dûrgrimst Quan
 • Garzhvog - vůdce urgalů, Kull (kullové jsou větší než normální urgalové a taky mnohem rychlejší)
 • Gedrik - koželuh z Carvahallu
 • Gero - Eragonův strýc, Roranův otec
 • Gertruda - ošetřovatelka z Carvahallu
 • Glaedr - poslední drak, až na draka krále Galbatorixe, který přežil do příchodu nových Jezdců (Eragona), Oromisův zlatý drak, chybí mu polovina levé přední nohy-useknuta mečem nepřítele
 • Glenwing - Aryin společník, uměl mluvit s ptáky. Zabit v prologu Eragona Durzou.
 • Haberth
 • Haeg - čeronokněžník, Durzův učitel
 • Helena - Jeodova žena
 • Helzvog - bůh trpaslíků
 • Herndall - matky, vládkyně urgalů
 • Heslant - mnich, autor knihy o dějinách Alagäesie
 • Horst - kovář z Carvahallu
 • Hrothgar - král trpaslíků, člen trpasličího klanu Dûrgrimst Igeitum (kovodělníci a kováři)
 • Hvedra - snoubenka Orika
 • Iduna - elfská strážkyně
 • Irwin - ministerský předseda Surdy
 • Islanzadí - elfská královna, matka Arye
 • Irnstad - jezdec, který přežil souboj se Stínem
 • Ismira - manželka Slouna
 • Jarša - poslíček u Vardenů
 • Jeod Tyčka - Bromův přítel, obchodník z Teirmu
 • Jörmundur - poradce Ažihada (později Nasuady), člen Rady starších
 • Kadok - Eragonův děd, také Eagonův kůň v prvním díle
 • Katrina - Roranova snoubenka, dcera Slouna
 • Korgan - praotec trpaslíků
 • Laetri - elf, který přežil souboj se Stínem
 • Lifaen - elf doprovázející Eragona
 • Loring - obyvatel Carvahallu
 • Mandel - mladík z Carvahallu
 • Mariana - Gerova žena
 • Morn - hostinský v Carvahallu
 • Morzan – narodil se kdysi dávno ve městě, které nebylo v knihách jmenováno. Byl postaven před dračí vejce a vylíhnul se mu červený drak, jehož jméno si nikdo nepamatuje, jelikož draci, když zjistili, že se je Galbatorix snaží vyhubit, udělali jedno ze svých největších kouzel - Vymazání jmen a po jeho vylíhnutí cestuje do Ellesméry, kde se podrobí výcviku u Oromise a jeho zlatého draka - Glaedra. Spolu s ním oromis cvičí i Broma, pro kterého je Morzan vzor a Morzan toho začne využívat. Po ukončení výcviku se ožení se Selenou (Murtaghovou a Eragonovou matkou) ale nedonutil ji k žádné přísaze ve starověkém jazyce, protože věřil že její láska jí nedovolí od něj utéci a začne mu sloužit (bude mučit, vydírat, zabíjet nepohodlné lidi,...). Ale jednou se vydá do bitvy kde zemře Bromova dračice- Safira, Brom soustředí svůj vztek na toho, kdo byl podle něj za jeho ztrátu plně odpovědný: na Morzana. Je Bromem pronásledován, až při bitvě v Gil’Eadu je zabit.
 • Murtagh – narodil se v Uru’Baenu Morzanovi a Seleně. Neměl příliš šťastné dětství, téměř ani celý život. Byl synem zrádce a tzv. Černé ruky. Stále trpěl, otec ho týral a právě kvůli němu má na zádech příšernou jizvu. Později se stal nedobrovolným sluhou Galbatorixe, ale asi v 16 letech uprchl. V 18 letech narazil na o tři roky mladšího Eragona a dračici Safiru a spojil se s nimi. Přijeli do Farthen’Duru, kde byl uvězněn, ale před bitvou byl propuštěn, aby jim pomohl. Po bitvě vyrazil s Ažihadem, Dvojčaty a několika dalšími Vardeny do tunelů pronásledovat přežilé urgaly, ale Dvojčata je zradila, zabila Ažihada a Murtagha unesla do Uru’Baenu, kde byl přinucen přísahat věrnost ve starověkém jazyce Galbatorixovi a zároveň se mu vylíhl rudý drak - Trn. Dostal od Galbatorixe několik Eldunarí, takže je daleko silnější než Eragon, v Eldestovi během Bitvy na Hořících pláních zabije krále trpaslíků Hrothgara, porazí Eragona, řekne mu, že jsou bratři, a odletí. V Brisingru bojuje s Oromisem a Glaedrem. Už se zdá že prohraje, když vyrazí Oromisovi z ruky meč s ochranými kouzly. Poté se jeho mysli zmocní Galbatorix a jeho rukou zabije Glaedra i Oromise. V Inheritanceu Glbatorix zajme Nasuadu a nutí Murtagha, aby ji mučil. On a Nasuada se do sebe zamilují a tím Murtagh změní své skutečné jméno, takže si zapamatuje jméno starověkého jazyka, pomocí kterého zbaví Galbatorixe ochran a Eragon ho zabije. Murtagh poté odletí do divočiny, aby nedělal Nasuadě problémy.
 • Narí - elf doprovázející Eragona
 • Nasuada - Ažihadova dcera, později vůdkyně Vardenů
 • Nolfavrell - mladík z Carvahallu, syn Birgit
 • Orik - trpaslík, Eragonův přítel, nevlastní syn Hrothgara
 • Oromis - Zdravý mrzák - Truchlící mudrc, Eragonův učitel v Ellesméře
 • Orrin - král v Surdě
 • Roran - Gerův syn, Eragonův bratranec
 • Safira
  1. Eragonova modrá dračice
  2. Bromova dračice, zabitá Morzanem
 • Selena - Eragonova a Murthagova a Eragonova matka zatímco Murthag je syn morzana Eragon syn Broma
 • Sloun - otec Katriny, řezník a zrádce
 • Solembum - kočkodlak žijící s Angelou bylinkářkou
 • Trn - červený drak, který se v Eldestu vylíhl Murtaghovi
 • jezdci přímo vyskytující se v odj

Jezdci přímo vyskytující se v ODJ

Jméno jezdce Jméno Draka
Pohlaví jezdce
Pohlaví draka Rasa Jezdce Barva draka
Oromis†¹ Glaedr†³ Muž Samec Elf Zlatá
Galbatorix†¹ Šruikan†¹ 1. Jarnunvösk†² Muž Samec/Samice Člověk Černá 1. drak ??
Eragon Safira Muž Samice Člověk, později elf Safírově modrá
Brom†¹ Safira†² Muž Samice Člověk Safírově modrá
Murtagh Trn Muž Samec Člověk Rudá
Morzan†² kvůli tzv. „vymazání jmen“ neznám醲 Muž Samec Člověk Rudá
Arya Fírnen Žena Samec Elf Zelená

Legenda:

 • †¹ Ten, který během děje příběhu zemře.
 • †² Ten, který zemřel před začátkem příběhu.
 • †³ Drak, který zemřel fyzicky, ale jeho duch žije v Eldunarí.
Jiné Jazyky