Rižský mír

Hranice mezi Polskem a Ruskem po uzavření Rižského míru

Rižský mír neboli Rižská smlouva (polsky: Traktat Ryski) byla podepsána v lotyšské Rize 18. března 1921 mezi Polskem a sovětským Ruskem a ukončila polsko-sovětskou válku.

Předcházející události

Podrobnější informace naleznete v článku Polsko-sovětská válka.

Konec první světové války zanechal střední a východní Evropu v mocenském vakuu. Bývalá impéria Rakousko-Uhersko a Rusko se rozpadla na mnoho nástupnických států, které z většiny neměly pevně dané hranice. Ve stejné situaci se nacházelo Polsko, které získalo nezávislost v listopadu 1918. Probíhající občanská válka v Rusku byla pro Poláky příležitostí získat nazpět území, o které přišli během dělení Polska v letech 1772 až 1795. Jednalo se především o rozsáhlá území dnešní Ukrajiny a Běloruska. Na druhé straně bolševici viděli v nadcházejícím konfliktu s Polskem vytvoření pomyslného můstku, po kterém by se světová třídní revoluce šířila dále do Evropy.

Válka probíhala od února 1919 a po částečných oboustranných úspěších eskalovala bitvou u Varšavy a bitvou u Němenu v roce 1920. Po dvou drtivých porážkách bolševici na frontě s Polskem přišli téměř o celou armádu. Hrozba další polské ofenzívy je donutila požádat o mírová jednání. Poláci nabídku k míru přijali, protože jednak byli tlačeni Společností národů k ukončení bojů, kontrolovali většinu požadovaných území a polská armáda byla po dlouhých bojích na pokraji vyčerpání.

Jiné Jazyky