RPG (programovací jazyk)

RPG, z anglického Report Program Generator, je neprocedurální programovací jazyk na zpracování hromadných dat, vyvinutý roku 1959 a dále rozvíjený firmou IBM.

Princip

Původní jazyk RPG navazoval na způsob zpracování děrných štítků na tabulátorech. Vstupní soubor, setříděný podle jednoho nebo několika klíčů, se zpracovává po jednotlivých záznamech v tak zvaném základním cyklu. Na každém záznamu se provádějí předepsané výpočetní i výstupní operace a sledují se změny hodnot jednotlivých třídících klíčů. Klíče jsou uspořádány hierarchicky a ve vytvářené výstupní sestavě lze například předepsat tisk dílčích součtů na několika úrovních. Programátor vytvoří popisy všech použitých záznamů a jejich polí, popíše, jak se mají nahazovat a rušit různé indikátory a jak se mají v závislosti na nich provádět jednotlivé operace a vytvářet výstupní sestava. "Program" se přitom píše do několika druhů formulářů (popis souborů dat a polí, výpočtů, výstupů atd.), kdežto algoritmus zpracování je zabudován v překladači jazyka. Jazyk byl velmi populární, protože umožňoval rychlé vytváření a úpravy sestav a omezoval programátorské chyby, takže v něm mohli pracovat i méně kvalifikovaní programátoři.

Jiné Jazyky