Psychiatrická nemocnice

Psychiatrická nemocnice (též psychiatrická léčebna) je lékařské zařízení se specializací na léčbu závažných duševních onemocnění, obvykle na relativně dlouhou dobu hospitalizovaných pacientů. Tradice psychiatrických nemocnic v Evropě vznikla v roce 1784, kdy byla postavena vídeňská léčebna – věž Narrenturm.[1]

Psychiatrické nemocnice se mohou velmi lišit v metodice a postupu při léčbě. Některé se mohou specializovat pouze pro léčbu v krátkodobém horizontu, nebo jen ambulantní léčbu u méně vážných duševních poruch. Jiné se mohou specializovat na dočasnou nebo trvalou péči o pacienty, kteří v důsledku psychické poruchy vyžadují neustálý dohled, ošetřování nebo specializované a kontrolované prostředí. Pacienti jsou často přijati na základě dobrovolnosti, ale jednotlivec může být do nemocnice umístěn i na základě soudního rozhodnutí v případě, kdy může představovat značné nebezpečí pro sebe nebo své okolí.

Totalitní režimy někdy do psychiatrických nemocnic umisťují („uklízejí“) režimu nepohodlné osoby – v českých zemích bývá uváděn případ rolníka Augustina Navrátila.[zdroj?]

V hovorové češtině má psychiatrická nemocnice řadu označení mezi něž patří blázinec, šaškec, psychina, cvokárna či cvokhaus.

Jiné Jazyky