Pragermánština

Pragermánština
Pre-roman iron age (map).PNG
Mapa rozšíření jazyka
Rozšíření Severní Evropa
Počet mluvčích
  • vymřelý jazyk
  • vyvinul se do staré Norštiny, gótštiny, franštiny, a germánských jazyků Severního moře
Klasifikace
Písmo germánský futhark prostý
Postavení
Regulátor není stanoven
Úřední jazyk není úředním
Kódy
ISO 639-1 není
ISO 639-2 není

Pragermánština, nebo také starogermánština, je předpokládaným společným předchůdcem (prajazykem) všech germánských jazyků, jako je novodobá angličtina, nizozemština, afrikánština, němčina, dánština, norština, islandština, faerština, a švédština. Pragermánština není přímo doložena žádnými dochovanými texty, na základě srovnávací metody byla však rekonstruována. Nicméně pár dochovaných runových zápisů ze Skandinávie pocházejících z roku 200 n. l., je považováno za stupeň mezi pragermánštinou a starou norštinou, jež následovala vzápětí.

Pragermánština má původ v praindoevropštině (PIE).

Vývoj pragermánštiny

Vývoj pragermánštiny započal odcizením obvyklého způsobu mluvy obyvatel v rámci geograficky si blízkých územních celků.

Jiné Jazyky