Polytematický strukturovaný heslář

Polytematický strukturovaný heslář
Logo PSH
Logo Polytematického strukturovaného hesláře
struktura PSH
základní struktury hierarchická, asociační, ekvivalenční
rozdělení 44 tematických řad
hierarchie 1–7 úrovní
kvantitativní údaje PSH
počet hesel PSH 13 910 (údaj z července 2014)
formáty PSH
formáty PSH MARC21, SKOS
PSH na webu [1]

Polytematický strukturovaný heslář (PSH) je česko- anglický slovník hesel, který vytváří Národní technická knihovna (původně Státní technická knihovna). Jednotlivá hesla jsou zařazena do stromové struktury. Heslář v současnosti obsahuje přes 13 910 hesel ze všech základních oblastí lidského poznání. Hesla jsou rozdělena do 44 tematických řad a každé z nich je v rámci oboru zařazeno do šesti-, výjimečně sedmistupňové hierarchie, hesla jsou také vzájemně propojena.

Struktura PSH

Polytematický strukturovaný heslář (PSH) obsahuje tři základní struktury – hierarchickou, asociační a ekvivalenční. Pro hierarchickou strukturu je charakteristický vztah nadřazenosti a podřazenosti (např. heslo algebra je podřazeno heslu matematika a naopak platí, že heslo matematika je nadřazeno heslu algebra). Vztahy asociace jsou využity v případech, kdy chceme upozornit uživatele na další příbuzná hesla, která jsou umístěna v jiné části hesláře. Jsou řešena přidruženým odkazem „viz též“ (např. „rovnice ma viz též diferenciální rovnice ma“). Ekvivalenční struktura představuje vazbu mezi heslem a nepreferovaným termínem. Řeší ji vylučovací odkaz „viz“ (např. „rovnice ma viz nelineární rovnice“). Každé heslo je v rámci oboru podle svého obsahu a míry obecnosti zařazeno do šesti-, výjimečně sedmistupňové hierarchie (1–7 úrovní). PSH tvoří stromovou strukturu. Základ, tedy kořen stromu, reprezentuje 44 hesel označujících tematické řady. Každé heslo má k sobě přiřazenou dvouznakovou zkratku, jež označuje příslušnost hesla do dané tematické řady (např. matematika ma, oxidy ch, savci bi). Díky tomu lze u hesel stojících na nižším stupni hierarchie zjistit příslušnost k dané tematické řadě.