Platinová skupina

Platinová skupina
 
 
 
 
        
        
                  
                  
                                
                                

Platinová skupina je společný název šesti kovových chemických prvků, platinových kovů, jež jsou umístěny společně v periodické tabulce. Jedná se o přechodné kovy, jež se nacházejí v bloku d, ve skupinách 8, 9 a 10, periodách 5 a 6. V původní Mendělejevově periodické tabulce byla tato oblast označena jako skupina VIII.

Do platinové skupiny patří prvky ruthenium, rhodium, palladium (lehké platinové kovy), osmium, iridium a platina (těžké platinové kovy, patří ke kovům s vůbec nejvyšší hustotou). Mají podobné fyzikální a chemické vlastnosti a obvykle se také nacházejí společně v nerostných nalezištích.

Jiné Jazyky