Pánev (geomorfologie)

Mostecká pánev podblíž Jezeří

Pánev je v geomorfologii poměrně rozsáhlá sníženina, která vznikla tektonickým prohybem zemské kůry. Pánve jsou zpravidla vyplněny usazeninami mladšími, než jsou horniny jejich vyššího lemu.[1]

Charakteristika

Pánve jsou charakterizované synklinálním uložením hornin, mají zpravidla kruhovitý nebo oválný půdorys. Sklon vrstev je do středu pánve obvykle malý, pokud není zlomově ovlivněn. Geomorfologická výraznost pánve závisí na velikosti prohnutí vrstev a na míře zaplnění pánve mladšími sedimenty.

Pánve se dají rozdělit na:

  • Jezerní
  • Oceánské, mořské a hlubokomořské
  • Ledovcové
  • Mezihorské[2]
Jiné Jazyky