Okupační zóny Německa

Německá říše
Deutsches Reich
 Nacistické Německo19451949Západní Německo 
Východní Německo 
Sársko (1947-1956) 
Západní Berlín 
Vlajka státu
vlajka
geografie
Mapa
obyvatelstvo
národnostní složení:
státní útvar
vojenská okupační správa
Státní útvary a území
Předcházející:
Nacistické NěmeckoNacistické Německo
Nástupnické:
Západní NěmeckoZápadní Německo
Východní NěmeckoVýchodní Německo
Sársko (1947-1956)Sársko (1947-1956)
Západní BerlínZápadní Berlín

Po skončení druhé světové války bylo území Německa (bez území, která připadla Polsku, resp. Sovětskému svazu - dnes Rusku) rozděleno do čtyř částí, tak zvaných okupačních zón, spravovaných USA, Velkou Británií, Sovětským svazem a Francií. Toto rozdělení bylo smluvně potvrzeno Konferencí čtyř mocností v Londýně (26. června – 8. srpna 1945). Hranice okupačních zón v zásadě respektovaly dosavadní hranice pruských provincií i (s výjimkou dosavadního Pruska) hranice stávajících zemí - někdejších spolkových zemí Výmarské republiky.Několik stávajících pruských provincií, země Bavorsko a Brunšvicko však přesto byly rozděleny mezi více okupačních zón. Došlo i k několika dodatečným korekcím hranic jednotlivých okupačních zón.

Na území svých okupačních zón jednotlivé okupační mocnosti postupně přetvořily dosavadní německý správní systém vytvořením následujících zemí, které více či méně odpovídaly původním zemím Výmarské republiky a pruským provinciím:

Všechny tyto země získaly autonomii, zemskou ústavu, zemský sněm (z počátku byli jeho poslanci jmenováni a až později voleni ve volbách), zemskou vládu, vlajky a znak.Země Brunšvicko, Hannoversko, Oldenbursko a Schaumburg-Lippe byly roku 1946 spojeny v novou zemi Dolní Sasko. Země Lippe byla roku 1948 připojena k Severnímu Porýní-Vestfálsku.

Jiné Jazyky
Lingua Franca Nova: Divide de Deutxland
Simple English: Allied-occupied Germany