Obyvatelstvo Běloruska

Tento článek se zabývá tématem obyvatel Běloruska. V roce 2014 mělo Bělorusko asi 9 481 000 obyvatel.[1]

Demografické trendy

Běloruská populace dramaticky utrpěla během II. světové války, snížila se z více než 9 milionů lidí v roce 1940 na 7,7 milionu v roce 1951. Poté nastala znovu trend zvyšování počtu obyvatel a Bělorusko postupně dosáhlo počtu více než 10 milionů obyvatel. Poté populace znovu začala klesat a v letech 2006-2007 klesla na 9,7 milionu obyvatel.[2] Původně silně agrární země, kde téměř 80 % obyvatel žilo ve venkovských oblastech, podstoupila proces postupné urbanizace. Podíl venkovské populace se snížil ze 70 % v roce 1959 na méně než 30 % po roce 2000.[3]

Data podle World Factbook:

Jiné Jazyky