Nezačleněné území Spojených států amerických

Nezačleněné území (anglicky unincorporated territory) je sice pod jurisdikcí Spojených států, ale vztahují se na něj jen části americké ústavy („přirozená práva“ jako svoboda projevu, spravedlivý proces, plus případné specifické části, o kterých to pro dané území prohlásí Kongres). Člověk narozený na těchto územích se automaticky nestává občanem Spojených států amerických.

Začleněné území (anglicky incorporated territory) může vzniknout začleněním nezačleněného území. Začlenění (incorporation) se považuje za trvalé, jednou začleněné území nemůže být znovu vyčleněno. Začleněná území jsou autonomní a jejich vztah k USA je volnější, než vztah jednotlivých svazových států, které jsou přímo členy USA.

Jiné Jazyky